Bemonsterings apparatuur

Materiaalbemonstering. Voordat men kan beginnen met het opzetten van een werkplan en overgaan tot het verwijderen van asbest en / of asbesthoudend materiaal, moeten er eerst materiaalmosnters genomen worden van het te behandelen object, zodat men kan vaststellen of men met asbest te maken heeft en zo ja, met welk soort asbest. Luchtbemonsteringsapparatuur. Luchtbemonsteringsapparatuur kan men onderscheiden in draagbare en stationaire uitvoeringen. Met behulp van deze apparatuur is het mogelijk de concentratie van schadelijk stof in de lucht te bepalen. Dit kan asbest, houtstof dan wel ander stof zijn. Afhankelijk van het type stof dat men wil bemonsteren, dient de juiste monsterkop geselecteerd te worden die geschikt is voor die bepaalde meting. Meetapparatuur. Naast luchtbemonstering en en materiaalbemonstering levert AST meetapparatuur die men kan gebruiken bij de opname van projecten of bij controle ervan.

thumb
homepagina


Avez-vous des questions?

Contactez-nous
Demander?
Contact
x