AMISEAL FIX 11

AMISEAL FIX 11

1002001 / 1002001L

Technische gegevens


Verwerking
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Verwijder oppervlaktevervuilingen en stilstaand water. Breng enkel aan op droge ondergronden.
Niet aanbrengen bij T< 5° C of > +35° C of wanneer de temperatuur de volgende 24 uur < 0°c.
Product opmengen of opschudden voor gebruik. Niet verdunnen.
Werk steeds volgens de lokaal geldende richtlijnen.

VERWERKING

Spuiten onder lage druk (type tuinsproeier) of aanbrengen met kwast of rol.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
Verbruik: tot 12m2/liter, afhankelijk van de porositeit van de oppervlakte, tot verzadiging.

Eigenschappen

Dichtheid: 1 kg/liter (indicatief).
Kleur: lichtrood of blauw.
Verbruik: tot 12 m2/liter, afhankelijk van type ondergrond.
Tot 40% méér vaste deeltjes dus betere vezelbinding.
Droogtijd: 1 à 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en verbruik).
Bevat géén VOC, dus geen veiligheidsrisico bij gebruik binnen.
UV- en waterbestendig.
Oppervlaktespanning 5 x lager dan die van water, dus betere penetratie.

Verpakking
25 liter

Veiligheid
Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen. De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Artikelnummer
1002001 25 liter
1002001L 1 liter

AMISEAL FIX/11 is een watergedragen restfixeermiddel en wetting agent dat is samengesteld uit een dispersie van speciale micro-polymeren, aangevuld met additieven afgeleid van nanotechnologie en speciaal geformuleerd om asbestvezels te benatten en fixeren op asbesthoudende oppervlakken.
Dit product is geschikt om
asbest of asbesthoudende materialen vóór te behandelen voor verwijdering
restvezels te binden aan de ondergrond.

1002001 is rood, droogt tot transparant.
1002001B is blauw, droogt tot blauw.

Voor gebruik op de volgende types asbesthoudende materialen:

  • Golfplaten
  • Isolatiematerialen
  • Plamuren, pleisters en verschillende types verven en coatings, ook op basis van cement.
  • Andere asbesthoudende materialen 


Lokale regels m.b.t. asbestverwijdering en -behandeling dienen strict gerespecteerd.