AMISEAL FIX

AMISEAL FIX

1002003

Technische gegevens


Verwerking
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Verwijder losliggende delen, zoutuitslagen en andere oppervlaktevervuilingen. Verwijder staand water. Ingeval aanwezigheid van mossen en/of algen, deze verwijderen en oppervlakte behandelen met AMISEAL AM (anti-mos vernevelbare behandeling)
Behandel oneffenheden, en vul voegen en openingen
Niet aanbrengen bij T< 5°C of > +35°C of wanneer de temperatuur de volgende 24 uur <0°c.
Product opmengen of opschudden voor gebruik. Niet verdunnen.
Werk steeds volgens de lokaal geldende richtlijnen.

VERWERKING

Spuiten onder lage druk (type tuinsproeier) of aanbrengen met kwast of rol, in 1 laag tot verzadiging. In geval van extreem zuigende ondergronden worden er nat-in-nat 2 lagen aangebracht.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
Verbruik: tot 12 m2/liter, afhankelijk van de porositeit van de oppervlakte, tot verzadiging.

Eigenschappen

Dichtheid: 1 kg/liter (indicatief).
Kleur: rood;
Verbruik: tot 12 m2/liter, afhankelijk van type ondergrond.
Droogtijd: 1 à 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en verbruik).
Temperatuurbestendigheid na droging: -20°C - +80°C°.

Verpakking
5 liter
Opslag: 5 - 20°C, beschut, droog en uit direct zonlicht.
Bewaring: 12 maand vanaf productiedatum bij originele ongeopende verpakking.

Veiligheid
Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen. De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Artikelnummer
1002003 bus 5 liter

AMISEAL FIX is een watergedragen primer op basis van gemodificeerde polymeren, met toevoeging van speciale additieven op basis van nano technologie, speciaal geformuleerd voor asbesthoudende oppervlakken met als doel:
Impregneren en consolideren van deze ondergronden
Asbestvezels fixeren
Als primer voor de inkapselcoating: AMISEAL COAT
Ontwikkeling vertragen van algen en mossen

Voor gebruik op de volgende types asbesthoudende materialen:

  • Golfplaten
  • Isolatiematerialen
  • Plamuren, pleisters en verschillende types verven en coatings, ook op basis van cement.
  • Andere asbesthoudende materialen 


Lokale regels m.b.t. asbestverwijdering en -behandeling dienen strict gerespecteerd.