A Strip vat 200 liter

A Strip vat 200 liter

1020102

Technische gegevens


Kleurhelder
Wijze van aanbrengenSafestrip-injectiesysteem
Soortelijk gewicht kg / liter1.025
Verbruik liter / m²Sterk afhankelijk van de aard van de te verwijderen materialen; algemene vuistregel 50 % van het volume van het te verwijderen materiaal.
Voorbeeld verbruik5 m³ spuitasbest geeft een verbruik van 227 liter concentraat (45.4 liter per m³)
Vlampunt (ASTM D-93)onontvlambaar
Oppervlaktespanning dynes / cm (ASTM D-1331)28

Dit product is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in de Safestrip-injectie-unit. Het wordt geleverd in geconcentreerde vorm en kan verdund worden in een verhouding van 1:10 (1 deel product op 10 delen water). Door de bijzonder goede oppervlaktespanningverlagende eigenschappen wordt een zeer goede bevochtigingsgraad verkregen. Daarnaast heeft het product de eigenschap de verwijdering te vergemakkelijken. Toepassing van A Strip in combinatie met het Safestrip-injectiesysteem resulteert in bijzonder lage vezelconcentraties gedurende de verwijdering.