A2B2E2K2 EC 213

A2B2E2K2 EC 213

1506011

Organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65°C + anorganische gassen en dampen waaronder chlorinehydrogeensulfide en hydrogeencyanide (met uizondering van koolmonoxide) + zure gassen en dampen waaronder zwaveldioxide en hydrogeenchloride + ammoniak en organische ammoniakderivaten.