A2B2E2P3

A2B2E2P3

1506016

Organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65°C + anorganische gassen en dampen waaronder chlorinehydrogeensulfide en hydrogeencyanide (met uizondering van koolmonoxide) + zure gassen en dampen waaronder zwaveldioxide en hydrogeenchloride + vaste en vloeibare deeltjes waaronder stofdeeltjes, nevels, dampen, bacteriën en virussen.