Afvalwaterfiltersystemen

Afvalwaterfiltersystemen. Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen heeft men altijd te maken met door asbest verontreinigd water. Dit kan zowel ontstaan bij de werkzaamheden zelf, zoals bijvoorbeeld bij het nat verwijderen van asbest, als bij het ontsmetten van materialen en personeel. Verontreinigd water moet gefilterd worden om verspreiding van asbestvezels in het milieu te voorkomen. Een waterfiltersysteem bestaat uit een waterpomp en één of meerdere filters waardoor het verontreinigde water wordt gezogen. De te verwerken hoeveelheid water, de capaciteit van de pomp en de capaciteit van de filters moeten op elkaar afgestemd zijn om een optimale filtratie en levensduur van de filters te bereiken. Capaciteit. De capaciteit van een filter is afhankelijk van de oppervlakte van het filterelement en van de deeltjesgrootte die een filterelement doorlaat. Een langer of een grover filterelement verhoogt de capaciteit. Meertrapsfiltersystemen. Gedurende het gebruik wordt een filter vervuild, en daardoor wordt de capaciteit kleiner. Om dit effect te minimaliseren is het zinvol gebruik te maken van een twee- of meertrapsfiltersysteem waarbij steeds fijnere filters na elkaar worden geplaatst. De filters dienen nu veel minder vaak vervangen te worden. AST levert een compleet programma waterfiltersystemen dat inzetbaar is bij zowel kleine als grote hoeveelheden verontreinigd water. Onze afdeling verkoop geeft u gaarne advies betreffende de filter- of systeemkeuze.