Asbestzakken, sling bags , glovebags

Afvalzakken. Asbesthoudend afval moet volgens de veiligheidsnormen in dubbele polyethyleen zakken verpakt worden.Deze zakken dienen voorzien te zijn van de juiste opschriften en merktekens. Bovendien moeten deze zakken gekeurd zijn volgens de Europese norm 5H4. Afhankelijk van het materiaal dat u wil storten, zijn diverse types en afmetingen beschikbaar.

Sling Bags. Ingeval u grote hoeveelheden asbesthoudend materiaal moet storten, is verpakking in Sling Bags dan wel in Big Bags of Containerbags dé oplossing. De voordelen zijn eenvoudige handling en transport.

Glovebags. Veel leidingen zijn geïsoleerd met asbesthoudende producten. Bovendien zijn de meeste van deze pijpleidingen dusdanig gesitueerd dat ze moeilijk bereikbaar zijn of dat men ingrijpende maatregelen moet nemen om de werkzone waar deze leidingen lopen af te schermen (bijvoorbeeld verwarmingsleidingen door een fabriekshal op 6 meter hoogte en waar gedurende de verwijderingswerken de gewone werkzaamheden van het desbetreffende bedrijf niet onderbroken kunnen of mogen worden). Brochure.

AST voert in zijn programma diverse types en modellen glovebags (ook couveusezakken genaamd) die u bij deze probleemgevallen kunnen helpen. De Avail glovebags zijn speciaal ontworpen om op een veilige manier asbestisolatie van zowel horizontale als verticale leidingen te verwijderen. De Avail glovebags zijn leverbaar voor alle buistypes. Alle Avail glovebags worden aan een strenge controle onderworpen. Deze controle geldt zowel voor de grondstoffen, het productieproces als voor het eindproduct. Door de U-constructie van de zakken bevindt zich aan de onderzijde geen lasnaad, zodat een optimale sterkte wordt verkregen en het risico van openscheuren vermeden wordt. Alle zakken zijn uitgerust met een gemakkelijk toegankelijk gereedschapszakje. De grotere maten zijn afgewerkt met een doorlaat voor een watersproeier en / of een stofzuiger. De standaard Avail glovebags zijn vervaardigd uit een sterkte transparante co-extrusie polyehtyleenfolie van 150 micron. Op speciale aanvraag is ook een 250 micron leverbaar.

Producten

Naam Product code
Asbest afvalzakken LDPE 0201004/6/8
Golfplatenzak 320*125*30 0201037
Bigbagkar S99 0201039
Milieubag 90x90x110 met opdruk 1500 kg 0201040/1
AST Depotbag+liner (160+30) 0201049
Mini-asbestzak 70*110 liner bedrukt "a" 0201050
Glovebag V10 0203013
Glovebag V24 0203014
Glovebag horizontaal 5460 ext 0203018
Glovebag horizontaal 6072 ext 0203019
Glovebag horizontaal 6684-2 ext 0203020
Glovebag QT10-20 0203040
Glovebag QT14-15 0203041
Glovebag QT18-10 0203042
Glovebag QT30-5 0203043
Hi-Temp Glovebag 1500 x 1800 0204001