AXAP3 EC239

AXAP3 EC239

1506018

Organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65°C + bepaalde organische dampen met een kookpunt beneden 65°C. + vaste en vloeibare deeltjes waaronder stofdeeltjes, nevels, dampen, bacteriën en virussen.