Decontaminatiesystemen

Personendouches.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen, maar met asbest in het bijzonder, dienen die personen die met gevaarlijke stoffen in aanraking zijn geweest, zich na de werkzaamheden te decontamineren. Afhankelijk van het aantal werknemers en de beschikbare locatie biedt AST verschillende oplossingen zoals demontabele douches in verschillende uitvoeringen en afmetingen, alsmede self-supporting mobiele douchewagens.

Materiaalsluizen.

Naast het personeel dient ook de apparatuur die gedurende de asbestsanering in de sloopruimte is gebruikt, na inzet gereinigd te worden. Tevens dient het afval op verantwoorde wijze te worden afgevoerd. Hiervoor is een materiaalsluis de enige veilige en juiste oplossing. Standaard zijn deze uitgevoerd met een dwangvergrendeling, zodat er nooit een ongecontroleerde opening kan ontstaan. Materiaalsluizen zijn er in twee types en kunnen naar eigen inzicht aangepast worden binnen de vaste modulematen. Beide types zijn uiterst robuust en eenvoudig te installeren.