Foster 84-18 Hi-Temp (425)

Foster 84-18 Hi-Temp (425)

1001002

Dit is een speciaal ontwikkelde restvezelbinder voor toepassing op leidingen en dergelijke met hoge temperaturen, bijvoorbeeld stoomleidingen en boilers.
Na uitharding is het bestendig tot een temperatuur van maximaal 425°C. Bij het aanbrengen mag de ondergrond echter niet warmer dan 70°C zijn.
Technische gegevens
Kleurgebroken wit
Wijze van aanbrengenairless spuitapparatuur
Soortelijk gewicht kg / liter1.65
Gemiddeld vaste stof gehalte in % van het volume60
Verbruikafhankelijk van de ondergrond 3.5 tot 5 m² per liter bij een natte laagdikte van 0.3 tot 0.2 mm
Temperatuurgrenzen °C10 - 425
Vlampuntonontvlambaar
Brandbaarheidonbrandbaar