Foster Asbestos Removal Surfactant 32-90 RU

Foster Asbestos Removal Surfactant 32-90 RU

1001016

Technische gegevens


Kleurhelder
Wijze van aanbrengenAirless spuitapparatuur of handsproeier
Soortelijk gewicht kg / liter1
Verbruik liter / m²Sterk afhankelijk van de aard van de te verwijderen materialen, de absorbtiviteit, dikte en dichtheid.Indicatief verbruik voor een laag van 25 mm dikte met een redelijk absorptievermogen: 1.5
Vlampunt (ASTM D-93)onontvlambaar
Oppervlaktespanning dynes / cm (ASTM D-1331)28

Dit is een speciaal ontwikkeld oppervlaktebehandelingsproduct voor het penetreren en bevochtigen van alle soorten asbesthoudende producten en isolaties. Het dringt vrij snel in de massa waardoor de asbestvezels verzadigd worden, met als gevolg dat het vrijkomen van losse vezels tijdens de verwijdering voorkomen worden. Door de oppervlaktespanningverlagende toevoegingen wodrt een maximale bevochtigingsgraad verkregen, hetgeen de verwijdering vergemakkelijkt, bijvoorbeeld van gespoten asbesthoudende isolatie en vastzittende asbestpakkingen. Asbestos Removal Surfactant RU is effectief op alle soorten asbestvezels, evenals op andere schadelijke vezels.