Foster Hi-Temp 84-20 (1204)

Foster Hi-Temp 84-20 (1204)

1001015

Technische gegevens


Kleurgebroken wit
Wijze van aanbrengenairless spuitapparatuur
Soortelijk gewicht kg / liter1.34
Gemiddeld vaste stof gehalte in % van het volume41.5
Verbruikafhankelijk van de ondergrond 3.7 tot 7.55 m² per liter bij een natte laagdikte van 0.2 tot 0.1 mm
Temperatuurgrenzen °C10 - 1204
Vlampuntonontvlambaar
Brandbaarheidonbrandbaar

Dit is net als de 84-18 een restvezelbinder met dien verstande dat de 84-20 tot temperaturen van 1204°C bestand is. De 84-20 kan enkel in die ruimtes toegepast worden waar een zeer lage luchtvochtigheidsgraad heerst.