Het Safestrip® injectiesysteem

Het Safestrip® injectiesysteem

1020003

Technische gegevens


Het Safestrip® injectiesysteem bestaat uit volgende componenten:

1 Het mengsysteem met voorraadvat, toevoerslangen, mengpomp en filters
2 Module met opvoerpomp
3 Een box met volgende hulpstukken
3a 1 * een primair verdeelstuk compleet met:
1 * 1/2" slangkoppeling
1 * 3/4" kogelafsluiter (ingang)
1 * reduceerventiel met meter
8 * 3/8" kogelkraantjes met snelkoppeling met afdichtdop
1 * 3/4" kogelafsluiter (uitgang)
1 * 1/2" slangkoppeling
3b1 * een secundair verdeelstuk compleet met:
1 * 1/2" slangkoppeling
1 * 3/4" kogelafsluiter (ingang)
8 * 3/4" kogelkraantjes met snelkoppeling met afdichtdop
3c40 slangen met elk 5 injectienaalden. Elke slang is voorzien van 3/8" snelkoppelingen
29 verlengslangen als volgt:
5 stuks 1 meter geel
5 stuks 2 meter blauw
5 stuks 3 meter groen
5 stuks 4 meter rood
5 stuks 5 meter bruin
2 stuks 6 meter paars
2 stuks 7 meter zwart

Het Safestrip® injectiesysteem is ontwikkeld in de praktijk, en is het resultaat van vele praktijktests. De ontwikkeling is geheel uitgevoerd door Asbestosstrip Innovations. Het enthousiasme en de input van asbestverwijderingsbedrijven hebben er mede toe bijgedragen dat het Safestrip® injectiesysteem verder ontwikkeld is tot het huidige niveau. Het Safestrip® injectiesysteem is sinds 1991 in de praktijk in gebruik.

Het Safestrip® injectiesysteem maakt het u mogelijk om op verantwoorde wijze asbesthoudend materiaal te bevochtigen zodat zowel gedurende deze bevochtiging als gedurende de verwijdering zelf een lage vezelconcentratie kan gerealiseerd worden.
Het system is speciaal ontwikkeld om verdunde A-StripTM te kunnen injecteren.
De speciale afsluiters op de injectienaalden maken het mogelijk om de vloeistofstroom op gecontroleerde wijze te laten plaatsvinden, zodat een overmatige verzadiging met mogelijke lekkages als gevolg, kan vermeden worden.
De scherpe naalden met de geïntegreerde sproeigaten kunnen in het asbesthoudend materiaal worden gestoken zonder dat dit met een hoge vezelconcentratie gepaard gaat.
Bij verwijdering van los gebonden asbest is het Safestrip® injectiesysteem de garantie voor een lage vezelconcentratie gedurende de sanering.