Inkapselproducten en oplosmiddelen

Inkapselproducten en tijdelijke beschermfolie.

Inkapselproducten
zijn producten die gebruikt worden bij het veilig conserveren dan wel het verwijderen van asbesthoudende materialen. AST levert hiervoor een complete lijn van producten. Dit omvat: bevochtigingsmiddelen, restvezelbinders en diverse inkapselproducten (penetrerend of afdekkend) om de asbestlagen op een veilige manier af te schermen.
In het algemeen onderscheidt men volgende productgroepen:

Bevochtigingsmiddelen.

Deze producten worden toegepast om het te verwijderen asbest te bevochtigen, zodat bij verwijdering van het asbest het aantal vrijgekomen vezels zo miniem mogelijk wordt gehouden.

Restvezelbinders.

Deze producten worden aangewend na de asbestsanering om eventuele niet zichtbare restvezels te doen neerslaan en te fixeren aan het oppervlak. Hiertoe vernevelt men de restvezelbinder in de ruimte en op de folie aan de binnenkant van de aftenting alsmede op de gesaneerde oppervlakken.

Inkapselproducten.

Dit zijn penetrerende producten die gebruikt worden als bindmiddel ter reparatie van in slechte staat verkerende lagen (spuit-)asbest. Tevens kan het gebruikt worden als bindmiddel voor met asbest vervuilde grond.

Afdekproducten.

Met deze producten wordt een dicht (elastisch) membraam over het asbesthoudende materiaal aangebracht.

Tijdelijke beschermfolie.

Deze wordt gebruikt op diverse oppervlakken zoals binnenmuren en vloeren. Verwijderen als plastiek folie wanneer deze bescherming niet meer nodig is.

Producten

Naam Product code
AMISEAL FIX 11 1002001 / 1002001L
AMISEAL Coat
 1002002
AMISEAL PSO 1002010
AMISEAL FIX 1002003
AMISEAL FIX GEL 1002004
AMISEAL FIRECOAT 1002017
Wrap 'n Cure 1007001
A Strip jerrycan 25 liter 1020101
Protector Sealant 32-20 Transparant 1001006
A Strip vat 200 liter 1020102
Protector Sealant 32-21 Blauw 1001004
Bridging Mastic 32-80 1001012
Foster 84-18 Hi-Temp (425) 1001002
Foster Asbestos Removal Encapsulant 32-60 restvezel blauw 1001007
Foster Asbestos Removal Surfactant 32-90 RU 1001016
Foster Hi-Temp 84-20 (1204) 1001015
Protector Sealant 32-22 Geel 1001005