K2P3 EC223

K2P3 EC223

1506015

Ammoniak en organische ammoniakderivaten + vaste en vloeibare deeltjes waaronder stofdeeltjes, nevels, dampen, bacteriën en virussen.