Onderdrukapparatuur

Onderdrukapparatuur wordt daar toegepast waar men in de werkruimtes de luchtstroom wil beheersen. Deze situatie doet zich voor bij werkzaamheden waar gevaarlijke of hinderlijke stofdeeltjes vrijkomen, zoals bij het verwijderen van asbest en het werken met radioactief materiaal of bacteriën. Maar ook bij gewone sloopwerkzaamheden waar geen stof buiten de sloopzone mag vrijkomen, zoals in ziekenhuizen, computerruimtes en dergelijke meer. Onderdrukapparatuur creëert binnen de (afgeschermde) werkruimte een onderdruk die voorkomt dat vervuilde lucht buiten deze werkruimte komt. Daarnaast vermindert het de concentratie van deeltjes en filtert het de vervuilde lucht. De vereuste capaciteit van het apparaat is afhankelijk van de inhoud van de werkruimte en het aantal lekkages in de afscherming. Bij het creëren van onderdruk is het een goede praktijk uit te gaan van minimaal 6 tot 8 luchtverversingen per uur, dit bij een onderdruk van 30 tot 40 Pascal. CE-keur. Door het van kracht worden van nieuwe richtlijnen op het gebied van arbeidswetgeving en Europese regelgeving wordt de vraag naar degelijke apparatuur welke aan deze eisen kan voldoen, groter en groter. Daarom heeft AST sedert vele jaren terug in samenwerking met deconta, beide firma's met een jarenlange ervaring op het gebied van milieu, techniek en praktijk, twee nieuwe lijnen onderdrukapparatuur gebouwd. Deze apparatuur onderscheidt zich door een degelijke constructie, een hoge intrinsieke veiligheid en uitnemende prestaties. Met de Compact-serie is een nieuwe mijlpaal bereikt in een veilige en adequate onderdrukbeheersing. Automatische onderdrukregeling. Alle SRE-machines zijn uitgerust met zowel een automatische besturing als een handmatige regeling. Bij manuele bediening kan de ventilatie door middel van tiptoetsen traploos geregeld worden. Op een LED-scherm kan men dan de gerealiseerde onderdruk zowel als het afgenomen percentage van het totaal vermogen uitlezen. Bij automatische bediening kan men door middel van diezelfde tiptoetsen de gewenste onderdruk ingeven. De ventilator schakelt dan tot de gewenste onderdruk bereikt is (zowel hoger als lager). Zodra de werkelijke onderdruk hoger is dan de ingestelde waarde corrigeert de sturing door de ventilator tot een lager toerental te brengen. Wordt de onderdruk lager dan de ingestelde waarde, bijvoorbeeld door het openen van een deur, geeft de sturing bevel aan de ventilator met een hoger regime te draaien. Zodoende wordt de ingestelde waarde gehandhaafd met een maximale afwijking van 1.5 Pa van de ingestelde waarde. Bij luchtdrukwisselingen ten gevolge van het openen van materiaalsluizen of douches zal de onderdruk niet lager worden dan de ingestelde waarde (uiteraard binnen de capaciteiten van het ingezette toestel). Als ten gevolge van externe omstandigheden de ventilator tot zijn maximaal vermogen opgevoerd is, wordt dat door middel van een rode verklikkerlamp aangegeven. De operator weet dan dat het inschakelen van een extra machine gewenst is. Ook indien het filterpakket vervuild is wordt dit door middel van een (oranje) verklikkerlamp gesignaleerd. Automatische herstart bij stroomuitval. Met behulp van de SRE-machines kan u in alle gevallen een veilige onderdruk regelen. Mochten, ten gevolge van een externe stroomstoring de machines uitvallen, hoeft u deze niet opnieuw handmatig te starten. Van zodra de stroomtoevoer hersteld is, zullen de machines terug opstarten en naar de laatst ingestelde waarden terugkeren. Ventilatoren. Naast deze gebruikersvriendelijke bediening onderscheidt de Compact-serie van deconta zich door zijn bijzonder hoge prestaties. Alle ventilatoren met bijbehorende filters zijn zo gekozen dat minimale verliezen optreden, en u dus maximale afzuigvolumes en zuigdrukken bekomt. Door de keuze van de juiste ventilatoren resulteert vervuiling van de filters niet onmiddellijk in grote volumeverliezen. De aangeven waarden van de toestellen zijn de volumes welke u bekomt wanneer het filteralarm aan gaat. Afwerking. Ook aan de kwaliteit van de afwerking zijn geen concessies gedaan. Al het plaatwerk is vooraf verzinkt en vervolgens ehandeld met een hoogwaardige poedercoating. Eventuele mechanische beschadigingen zullen dus niet onmiddellijk tot roesten leiden. Alle wielen zijn robuust uitgevoerd. Het spreekt uiteraard vanzelf dat alle machines CE-gekeurd zijn. Daarnaast worden de machines steeds verder ontwikkeld. Zo bijvoorbeeld is er nu de Ecoline-reeks, waarbij het verzinkte plaatwerk door aluminium is vervangen, en praktijkervaringen in het machineconcept zijn opgenomen. Aluminium heeft het voordeel van een lager gewicht, veelal een lager soortelijk gewicht dan kunststof. Aluminium kent echter geen geheugenwerking zoals kunststof, en is derhalve als afdichtingsvlak voor het HEPA-filter veruit superieur ten opzichte van kunststof. Onderdrukregistratie. Naast deze geavanceerde onderdrukapparatuur levert AST ook een monitorlijn, die zich in de praktijk dagelijks opnieuw bewijst en uitblinkt door zijn eenvoud en bruikbaarheid. Dit zijn duidelijk producten die met een praktijkgerichte visie zijn ontwikkeld. Zo kan u probleemloos meerdere monitoren aan elkaar koppelen, uitbreiden met een automatisch oproepsysteem, koppelen aan een computer voor centrale gegevensopslag en alarmgeving, dit alles met standaard elementen.