Persoonlijke bescherming

Bij het verwijderen van gezondheidsgevaarlijke stoffen is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Zo moeten bijvoorbeeld werknemers die asbest verwijderen zich beschermen tegen besmetting. Niet dat asbest gevaar oplevert bij aanraking met de huid, maar omdat het risico bestaat dat men vezels meeneemt naar "schone" ruimtes. Ook met het probleem van "heat stress" moet rekening gehouden worden. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de eisen die gesteld worden, kan AST voor uw situatie een optimaal beschermingspakket aanbieden.