Protector Sealant 32-22 Geel

Protector Sealant 32-22 Geel

1001005

Technische gegevens


Kleurtransparant
Wijze van aanbrengenairless spuitapparatuur
Vaste stof gehalte %10
Geur natmild
Geur drooggeen
Ontstekingstemperatuurgeen
Oppervlakte vlamspreiding ASTM E1625
Soortelijk gewicht kg per liter bij 15°C1
Reinigen natwater
Reinigen droogheet zeepwater, xylol
Opslagboven 0°C, maximaal 6 maand
Gemiddeld verbruik liter / m²afhankelijk van de isolatiedikte en de adsorptie maximaal 5 (= 2*2.5 liter per m²)

Dit product is een penetrerend inkapselproduct waarmee oude asbestlagen gerepareerd kunnen worden en het verder afbrokkelen en verspreiden van vezels kan voorkomen worden.

Eigenschappen.
Protector Sealant dringt diep door in oude asbestlagen, verhoogt de onderlinge hechting en de hechting met de ondergrond, en vormt een stevige afslulitende laag. De originele eigenschappen van het asbest zoals brandbaarheid en rookontwikkeling worden niet of nauwelijks aangetast. Protector Sealant is onschadelijk voor de gezondheid en gemakkelijk te verwerken met behulp van een airless spuitinstallatie. Daar Protector Sealant altijd in meerdere arbeidsgangen moet opgebracht worden , is het in meerdere kleuren leverbaar, zodat men bijvoorbeeld bij het aanbrengen van de tweede laag duidelijk kan zien waar men is gebleven.