<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AWkIruFSSds" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Een 30d-voudige luchtwissel in de eerste kamer van het materiaalsas vooraleer het materiaal verder te leiden is vaak een punt van discussie.

Teneinde hieraan tegemoet te komen is er ter aanvulling van het gekende materiaalsas een optioneel sturingssysteem MZA 30 leverbaar. 

Dit meet continu de luchtwissel, bewaakt de onderdruk en signaleert via een dubbel lichtsysteem de toestand van het geheel. 

Hierdoor is men zeker dat het materiaal pas na een 30-voudige luchtwissel weggenomen wordt.

Verder is de sturing van de dwangsluiting geïntegreerd, dit zorgt er voor dat de twee roldeuren nooit terzelvertijd kunnen geopend worden.