Baard zorgt voor lekkage in adembescherming

Een studie van de HSE (Health and Safety Executive – de Britse arbeidsinspectie) toont aan dat baarddragers best geen filtermasker van het type FFP3 gebruiken. De inwaartse lekkage kan als gevolg van de baardgroei tot 50% toenemen.

FFP
Een FFP-beschermingsmasker (Filtering Facepiece Particles) is een filtermasker voor eenmalig gebruik dat bescherming biedt tegen partikels. Dit type masker moet aan verschillende normen en efficiëntietests voldoen. Om de drager goed te beschermen, is niet alleen de doeltreffendheid van de filtering van belang, maar ook de inwaartse lekkage van een slecht aansluitend masker.
Het FFP3-masker biedt de hoogste bescherming. Het beschermt tegen zeer kleine partikels zoals asbest en keramiek.

De studie
De HSE raadt gebruikers van beschermingsmaskers aan zich glad te scheren. De inspecteurs van de HSE stellen echter vast dat deze aanbeveling niet altijd wordt opgevolgd. Er bestaat weinig of geen informatie over het effect van de baard op het afsluitingsniveau (en dus op het beschermingsniveau) van filtermaskers voor eenmalig gebruik. Met dit onderzoek wou de HSE de impact van een beginnende baardgroei (0-7 dagen) op de bescherming van FFP-maskers en halfgelaatsmaskers bestuderen.

De tests werden uitgevoerd op vrijwilligers die gedurende 7 dagen hun baard lieten groeien. Voor deze studie gebruikte men een gamma maskers waaronder zeven verschillende FFP3-modellen.

Belangrijkste resultaten
De resultaten van de tests tonen aan dat de baard een impact heeft op de bescherming die de (halfgelaats)maskers bieden, vanaf de eerste stoppels. Deze impact verhoogt naarmate de baardhaartjes groeien. Het inwaartse lekkagepercentage varieert afhankelijk van de proefpersoon en van het geteste masker. Voor bepaalde maskers neemt het inwaartse lekkagepercentage bij sommige proefpersonen in één dag tijd aanzienlijk toe (van 3 tot 6% of meer).

De resultaten zijn echter zeer uiteenlopend. Bij een aantal proefpersonen steeg de inwaartse lekkage voor sommige maskers met 50%, terwijl er zich bij andere deelnemers geen enkele noemenswaardige wijziging voordeed tijdens de test. De algemene statistische analyse toont echter aan dat de inwaartse lekkage op de zevende dag van de baardgroei voor alle geteste maskers een onaanvaardbaar niveau kan bereiken (hoger dan 1%).

Conclusies
Het onderzoekt bewijst dat baardgroei een invloed kan hebben op de inwaartse lekkages van gelaatsmaskers. De omvang van de inwaartse lekkage is voor elk masker en elk individu verschillend en daardoor moeilijk te voorspellen. Bovendien kan ook het type activiteit een invloed hebben op de bescherming. Hoe meer verplaatsingen en hoofdbewegingen, hoe groter het risico op lekkages.

Volgens de HSE bevestigen de resultaten van dit onderzoek de aanbeveling geformuleerd door de Europese norm EN 529 (bijlage D.4.2) Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud – Praktijkrichtlijn, waarin de keuze van maskers van het type FFP wordt afgeraden wanneer de werknemer zich 8 uur voor de aanvang van het werk niet heeft geschoren.

Bron: Prevent.be